Affärsområden

Vi levererar tjänster som är avgörande för planeten och för en bättre morgondag

01

Skog

Data och insikter som behövs för att bygga och underhålla en bättre morgondag

Skogliga inventeringar och skogsskötsel är en viktig del av våra tjänster inom naturresurssegmentet. Vi erbjuder mjukvara och ett brett utbud av produkter och tjänster baserade på fjärranalystekniker som laserdata och flygbilder kombinerat med fältinsamlad data.

Förmågor

Skoglig Inventering


Field har lång erfarenhet av fjärranalysbaserad skogsinventering. Genom att kombinera LiDAR-data och bilder från flyg med fältmätningar kan vi tillhandahålla korrekta och kostnadseffektiva inventeringsresultat över stora ytor. Typiska variabler inkluderar trädhöjd, trädslag, diameter, växande bestånd och kolförråd. Med hjälp av tidsserier kan vi också uppskatta ståndortsindex, huggningsklass och ålder.

Mjukvara


Field erbjuder en uppsättning mjukvaruprodukter som ger värde till kunder och partners över hela världen. Våra molnbaserade mjukvaruprodukter hjälper våra kunder att enkelt komma åt och använda deras data. Våra mjukvaruprodukter stöder externa datakällor som WMS/WMTS eller lokala vektordata för att stärka dig med precision och ge värdefulla insikter online.

Kartering & modellering


Vi erbjuder en bred uppsättning geospatiala kart- och datatjänster såsom stads- och korridorkarttjänster, fjärranalysbaserad skogsinventering och platsbaserade tjänster. Vi lever i en digital värld, där digitala modeller av fysiska tillgångar är standarden. Design, konstruktion och underhåll sker i 3D, vilket sänker kostnader och ökar effektiviteten. Vi har lång erfarenhet av att bearbeta geospatial data till 3D-modeller av städer, infrastruktur, byggnader, terräng och havsbotten.

Mobil kartering och geofysiska tjänster


Field erbjuder olika mobila karterings- och geofysiska tjänster för den offentliga och privata sektorn. Med laserskannrar monterade på en bil kan vi få miljontals poäng per sekund. Detta mycket detaljerade punktmoln används för att skapa 3D-vektormodeller och är en grund för att ta fram en TIN-modell för avancerade applikationer. Samtidigt med skanning kan bilder och video tas. Bilderna är bilder i 360-graders gatuvy som kan nås och användas i en separat webbvisare, Mapspace . Vi kan också samla in information om vägförhållanden och kartlägga verktyg, grundvatten och berggrund med hjälp av många geofysiska metoder och verktyg.

02

Kust

Data och insikter som behövs för att bygga och underhålla en bättre morgondag

Hav, vattendrag och sjöar är mycket viktiga för både klimat och ekonomi. Kartering och mätningkartering är grunden för vår kunskap om dessa marina miljöer. Vi är specialiserade på att kartlägga vattendjup och kustlinjer med hjälp av den senaste tekniken inom luftburen batymetrisk LiDAR. Detta är den snabbaste, mest exakta och kostnadseffektiva tekniken för kartering av grunda vattenområden.

Förmågor

Flygburen datainsamling


Field har en historia av flygburen datainsamling som går tillbaka till 1950-talet. Vi erbjuder högkvalitativa sensortjänster som levererar högupplöst data för digitala produkter och beslutsfattande. Vår unika kompetens och vår flotta av moderna flygplan och sensorer kan möta även de mest utmanande projektkraven.

Mjukvara


Field erbjuder en uppsättning mjukvaruprodukter som ger värde till kunder och partners över hela världen. Våra molnbaserade mjukvaruprodukter hjälper våra kunder att enkelt komma åt och använda deras data. Våra mjukvaruprodukter stöder externa datakällor som WMS/WMTS eller lokala vektordata för att stärka dig med precision och ge värdefulla insikter online.

Kartering & modellering


Vi erbjuder en bred uppsättning geospatiala kart- och datatjänster såsom stads- och korridorkarttjänster, fjärranalysbaserad skogsinventering och platsbaserade tjänster. Vi lever i en digital värld, där digitala modeller av fysiska tillgångar är standarden. Design, konstruktion och underhåll sker i 3D, vilket sänker kostnader och ökar effektiviteten. Vi har lång erfarenhet av att bearbeta geospatial data till 3D-modeller av städer, infrastruktur, byggnader, terräng och havsbotten.

Mobil kartering och geofysiska tjänster


Field erbjuder olika mobila karterings- och geofysiska tjänster för den offentliga och privata sektorn. Med laserskannrar monterade på en bil kan vi få miljontals poäng per sekund. Detta mycket detaljerade punktmoln används för att skapa 3D-vektormodeller och är en grund för att ta fram en TIN-modell för avancerade applikationer. Samtidigt med skanning kan bilder och video tas. Bilderna är bilder i 360-graders gatuvy som kan nås och användas i en separat webbvisare, Mapspace . Vi kan också samla in information om vägförhållanden och kartlägga verktyg, grundvatten och berggrund med hjälp av många geofysiska metoder och verktyg.

03

Jordbruk

Data och insikter nödvändiga för att bygga och underhålla en bättre morgondag

Inom jordbruket hjälper geospatial teknik jordbrukare att uppnå ökad produktion och minskade kostnader genom att möjliggöra bättre och mer hållbar förvaltning av sina resurser. Med våra avancerade fjärranalystekniker hjälper vi jordbrukare att förbättra sin beslutsförmåga för att planera sin odling för att maximera avkastningen.

Förmågor

Mätteknik


Mätteknik spelar en viktig roll i planerings- och genomförandefasen för de flesta infrastruktur- och byggprojekt runt om i världen. Tekniken bestämmer den exakta geografiska tredimensionella positionen för punkter och avstånden och vinklarna mellan dem. Mätteknik säkerställer noggrannheten mellan digitala modeller och den fysiska världen.

Mobil kartering och geofysiska tjänster


Field erbjuder olika mobila karterings- och geofysiska tjänster för den offentliga och privata sektorn. Med laserskannrar monterade på en bil kan vi få miljontals poäng per sekund. Detta mycket detaljerade punktmoln används för att skapa 3D-vektormodeller och är en grund för att ta fram en TIN-modell för avancerade applikationer. Samtidigt med skanning kan bilder och video tas. Bilderna är bilder i 360-graders gatuvy som kan nås och användas i en separat webbvisare, Mapspace . Vi kan också samla in information om vägförhållanden och kartlägga verktyg, grundvatten och berggrund med hjälp av många geofysiska metoder och verktyg.

Kartering & modellering


Vi erbjuder en bred uppsättning geospatiala kart- och datatjänster såsom stads- och korridorkarttjänster, fjärranalysbaserad skogsinventering och platsbaserade tjänster. Vi lever i en digital värld, där digitala modeller av fysiska tillgångar är standarden. Design, konstruktion och underhåll sker i 3D, vilket sänker kostnader och ökar effektiviteten. Vi har lång erfarenhet av att bearbeta geospatial data till 3D-modeller av städer, infrastruktur, byggnader, terräng och havsbotten.

Skoglig Inventering


Field har lång erfarenhet av fjärranalysbaserad skogsinventering. Genom att kombinera LiDAR-data och bilder från flyg med fältmätningar kan vi tillhandahålla korrekta och kostnadseffektiva inventeringsresultat över stora ytor. Typiska variabler inkluderar trädhöjd, trädslag, diameter, växande bestånd och kolförråd. Med hjälp av tidsserier kan vi också uppskatta ståndortsindex, huggningsklass och ålder.

Flygburen datainsamling


Field har en historia av flygburen datainsamling som går tillbaka till 1950-talet. Vi erbjuder högkvalitativa sensortjänster som levererar högupplöst data för digitala produkter och beslutsfattande. Vår unika kompetens och vår flotta av moderna flygplan och sensorer kan möta även de mest utmanande projektkraven.

Mjukvara


Field erbjuder en uppsättning mjukvaruprodukter som ger värde till kunder och partners över hela världen. Våra molnbaserade mjukvaruprodukter hjälper våra kunder att enkelt komma åt och använda deras data. Våra mjukvaruprodukter stöder externa datakällor som WMS/WMTS eller lokala vektordata för att stärka dig med precision och ge värdefulla insikter online.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.