Services

Biologiska inventeringar och undersökningar

Vårt specialistteam har lång erfarenhet av att genomföra inventeringar för både privat och offentlig sektor i Sverige, Norge och Finland. Arbetets omfattning och omfång kan variera kraftigt. Vår kompetens är bred och vi har ett stort team som ger oss kapacitet att genomföra projekt av alla storlekar och kompetenser.

Exempel på vanliga tjänster:

  • Nyckelbiotopsinventering
  • Fördjupad artinventering
  • Artövervakning
  • Substratinventering
  • Vegetationskartering
  • Naturreservatinventering: för kommunala eller statliga bildningar
  • Betestrycksinventering
  • Fauna: primärt fåglar och vedlevande insekter
  • Ekologiska landskapsplaner: bristanalys och skötselplaner
  • Habitatmodellering: modellering av flera artgrupper, baserat analysen på flera nationella datamängder.

Kontakt

Sverige

Johan Vestin

+46 13 210 282

johan.vestin@field.group

Skoglig inventering

Field har lång erfarenhet av fjärranalysbaserad skogsinventering. Genom att kombinera LiDAR-data och bilder från flyg med fältmätningar kan vi tillhandahålla korrekta och kostnadseffektiva inventeringsresultat över stora ytor. Typiska variabler inkluderar trädhöjd, trädslag, diameter, växande bestånd och kolförråd. Med hjälp av tidsserier kan vi också uppskatta ståndortsindex, huggningsklass och ålder. Vi använder både områdesbaserade och detaljerade SingleTree-analyser för olika kunder, allt från skogsindustri och kraftledningsföretag till järnvägs- och vägmyndigheter och kommuner.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.