Skoglig inventering

Field har lång erfarenhet av fjärranalysbaserad skogsinventering. Genom att kombinera LiDAR-data och bilder från flyg med fältmätningar kan vi tillhandahålla korrekta och kostnadseffektiva inventeringsresultat över stora ytor. Typiska variabler inkluderar trädhöjd, trädslag, diameter, växande bestånd och kolförråd. Med hjälp av tidsserier kan vi också uppskatta ståndortsindex, huggningsklass och ålder. Vi använder både områdesbaserade och detaljerade SingleTree-analyser för olika kunder, allt från skogsindustri och kraftledningsföretag till järnvägs- och vägmyndigheter och kommuner. Vi arbetar främst i Norden och inom boreala skogar, men vi har även erfarenhet av att driva projekt i Amerika, Asien och Afrika. Vi stödjer våra kunder i alla led – från val av sensor, datainsamling och drift, och bearbetning och analys. Vår nyttjar avancerad teknologi för att samla in, analysera och presentera skogs- och naturdata för våra kunder i marknadens alla planprogram via Forestand-formatet.

Förmågor

arrows_down arrows_down

Biologiska inventeringar och undersökningar

arrows_down arrows_down

El- och kraftnätstjänster

arrows_down arrows_down

Övervakning och internkontroller

arrows_down arrows_down

Skogsbruksplaner

Kontakt

Andra förmågor

Flygburen datainsamling

Field has a history of aerial surveying dating back to the 1950s. We offer high-quality sensor services that deliver accurate data for digital products and decision making. Our unique competency and our fleet of ultramodern aircraft and sensors can meet even the most challenging project requirements. We have our own line of unmanned aerial surveying systems and also partner with local service providers worldwide.

Kartering och modellering

Field erbjuder en bred uppsättning geospatiala karterings- och datatjänster såsom stads- och korridorkartering, fjärranalysbaserad skogsinventering och platsbaserade tjänster. Vi lever i en digital värld där digitala modeller av fysiska tillgångar är standarden. Design, konstruktion och underhåll analyseras i 3D, vilket sparar kostnader och ökar effektiviteten. Vi har lång erfarenhet av att bearbeta geospatial data till 3D-modeller av städer, infrastruktur, byggnader, terräng och havsbotten.

Mätteknik

Mätteknik spelar en avgörande roll i planerings- och genomförandefasen av infrastruktur- och byggprojekt. Mätteknik säkerställer noggrannheten mellan digitala modeller och den fysiska världen och bestämmer den exakta geografiska tredimensionella positionen för punkter och avstånden och vinklarna mellan dem. Vårt team har lång erfarenhet av att leverera mättjänster för myndigheter, företag och privatpersoner, främst i hela Norge men även i Sverige och Finland.

Mjukvara

Field erbjuder en rad programvaruprodukter som ger värde till kunder och partners över hela världen. Våra molnbaserade programvaruprodukter hjälper våra kunder att enkelt komma åt och använda sina data. Våra programvaruprodukter stöder externa datakällor som WMS/WMTS eller lokala vektordata för att ge dig exakta och värdefulla insikter online.

Mobil kartering och geofysik

Med laserskannrar monterade på en bil kan vi få miljontals mätpunkter per sekund. Detta mycket detaljerade punktmoln används för att skapa 3D-vektormodeller och är en grund för att ta fram en TIN-modell för avancerade tillämpningar. Under skanningen kan samtidigt bilder och video tas. Bilderna är foton i 360-graders gatuvy som kan nås och användas i en separat webbvisningstjänst, Mapspace . Vi kan också samla in information om väglag och kartlägga VA-nät, grundvatten och berggrund med hjälp av flera olika geofysiska metoder och verktyg.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.