Bransjer

Vi leverer kritiske tjenester for morgendagen samfunn

01

Bygninger og eiendommer

Vi leverer tjenester som er kritiske for planeten for en bedre morgendag

Vi bistår våre kunder i alle de ulike fasene i eiendomsutviklings- og byggeprosesser. Vi hjelper deg med grunnerverv, juridisk støtte og matrikkelundersøkelser basert på vår lange erfaring på dette feltet. I byggeprosessen bistår vi deg i alle trinn på konstruksjonsfronten, fra nøyaktig dokumentasjon i et tidlig stadium, undersøkelsestjenester under konstruksjonsfront og også som bygd dokumentasjon i en sluttfase. Vi vil være en komplett partner for deg innen geomatiske tjenester.

Evne

Programvare


Field tilbyr en pakke med programvareprodukter som gir verdi til kunder og samarbeidspartnere over hele verden. Våre skybaserte programvareprodukter hjelper våre kunder med å enkelt få tilgang til og bruke dataene sine. Våre programvareprodukter støtter eksterne datakilder som WMS/WMTS eller lokale vektordata for å gi deg nøyaktige data og verdifulle innsikter.

Rådgivning innen areal og eiendom


Fields eiendomsspesialister leverer matrikkel-, grunnerverv- og byggesakstjenester. Våre kunder er stort sett offentlige etater, kommuner og eiendomsutviklere. Vi har et svært dyktig team som står klare til å hjelpe med land- og eiendomstjenester i Norge.

Kartlegging og modellering


Vi tilbyr et bredt sett av geografiske kart- og datatjenester som by- og korridorkartlegging, fjernmåling baserte skoginventar og lokasjonsbaserte tjenester. Vi lever i en digital verden, hvor digital modell av fysiske eiendeler er standarden. Design, konstruksjon og vedlikehold gjøres i 3D, noe som sparer kostnader og øker effektiviteten. Vi har lang erfaring med å behandle geografiske data til 3D-modeller av byer, infrastruktur, bygninger, terreng og havbunn.

Mobile mapping og geofysiske tjenester


Field tilbyr varierte mobil mapping og geofysiske tjenester for både offentlig og privat sektor. Med laserskannere montert på en bil kan vi få millioner av punkt per sekund. Denne svært detaljerte punktskyen brukes til å lage 3D vektormodeller og er et grunnlag for å produsere en TIN-modell for avanserte applikasjoner. Samtidig med skanning kan bilder og video tas opp. Bildene er 360-graders gatebilder som kan nås og brukes i en egen nettbasert visningsløsning, Mapspace. Vi kan også samle informasjon og kartlegge veioverbygning, infrastruktur under bakken, betongkonstruksjoner , grunnvann og berggrunn ved hjelp av forskjellige geofysiske metoder og verktøy.

Landmåling


Landmåling spiller en viktig rolle i planleggings- og gjennomføringsfasen for de fleste infrastruktur- og byggeprosjekter rundt om i verden. Teknikken bestemmer den nøyaktige geografiske tredimensjonale posisjonen til punktene og avstandene og vinklene mellom dem. Landmåling sikrer nøyaktigheten mellom digitale modeller og den fysiske verden.

02

Jernbane

Data og innsikt er nødvendig for å bygge og vedlikeholde en bedre morgendag.

Vegmyndigheter og entreprenørfirmaer bruker våre tjenester ved planlegging av nye veier og modifikasjonsprosjekter av eksisterende infrastruktur. Våre tjenester inkluderer landmåling, flyoppmåling og mobilkartlegging.

Evne

Programvare


Field tilbyr en pakke med programvareprodukter som gir verdi til kunder og samarbeidspartnere over hele verden. Våre skybaserte programvareprodukter hjelper våre kunder med å enkelt få tilgang til og bruke dataene sine. Våre programvareprodukter støtter eksterne datakilder som WMS/WMTS eller lokale vektordata for å gi deg nøyaktige data og verdifulle innsikter.

Rådgivning innen areal og eiendom


Fields eiendomsspesialister leverer matrikkel-, grunnerverv- og byggesakstjenester. Våre kunder er stort sett offentlige etater, kommuner og eiendomsutviklere. Vi har et svært dyktig team som står klare til å hjelpe med land- og eiendomstjenester i Norge.

Kartlegging og modellering


Vi tilbyr et bredt sett av geografiske kart- og datatjenester som by- og korridorkartlegging, fjernmåling baserte skoginventar og lokasjonsbaserte tjenester. Vi lever i en digital verden, hvor digital modell av fysiske eiendeler er standarden. Design, konstruksjon og vedlikehold gjøres i 3D, noe som sparer kostnader og øker effektiviteten. Vi har lang erfaring med å behandle geografiske data til 3D-modeller av byer, infrastruktur, bygninger, terreng og havbunn.

Mobile mapping og geofysiske tjenester


Field tilbyr varierte mobil mapping og geofysiske tjenester for både offentlig og privat sektor. Med laserskannere montert på en bil kan vi få millioner av punkt per sekund. Denne svært detaljerte punktskyen brukes til å lage 3D vektormodeller og er et grunnlag for å produsere en TIN-modell for avanserte applikasjoner. Samtidig med skanning kan bilder og video tas opp. Bildene er 360-graders gatebilder som kan nås og brukes i en egen nettbasert visningsløsning, Mapspace. Vi kan også samle informasjon og kartlegge veioverbygning, infrastruktur under bakken, betongkonstruksjoner , grunnvann og berggrunn ved hjelp av forskjellige geofysiske metoder og verktøy.

Landmåling


Landmåling spiller en viktig rolle i planleggings- og gjennomføringsfasen for de fleste infrastruktur- og byggeprosjekter rundt om i verden. Teknikken bestemmer den nøyaktige geografiske tredimensjonale posisjonen til punktene og avstandene og vinklene mellom dem. Landmåling sikrer nøyaktigheten mellom digitale modeller og den fysiske verden.

Flybåren datainnsamling


Field har en historie med luftbåren datafangst som dateres tilbake til 1950-tallet. Vi tilbyr sensortjenester av høy kvalitet som leverer nøyaktige data for digitale produkter og beslutningstaking. Vår unike kompetanse og vår flåte av moderne fly og sensorer kan møte selv de mest utfordrende prosjektkravene.

03

Vei

Data og innsikt er nødvendig for å bygge og vedlikeholde en bedre morgendag.

Vegmyndigheter og entreprenørfirmaer bruker våre tjenester ved planlegging av nye veier og modifikasjonsprosjekter av eksisterende infrastruktur. Våre tjenester inkluderer landmåling, flyoppmåling og mobilkartlegging.

Evne

Programvare


Field tilbyr en pakke med programvareprodukter som gir verdi til kunder og samarbeidspartnere over hele verden. Våre skybaserte programvareprodukter hjelper våre kunder med å enkelt få tilgang til og bruke dataene sine. Våre programvareprodukter støtter eksterne datakilder som WMS/WMTS eller lokale vektordata for å gi deg nøyaktige data og verdifulle innsikter.

Rådgivning innen areal og eiendom


Fields eiendomsspesialister leverer matrikkel-, grunnerverv- og byggesakstjenester. Våre kunder er stort sett offentlige etater, kommuner og eiendomsutviklere. Vi har et svært dyktig team som står klare til å hjelpe med land- og eiendomstjenester i Norge.

Kartlegging og modellering


Vi tilbyr et bredt sett av geografiske kart- og datatjenester som by- og korridorkartlegging, fjernmåling baserte skoginventar og lokasjonsbaserte tjenester. Vi lever i en digital verden, hvor digital modell av fysiske eiendeler er standarden. Design, konstruksjon og vedlikehold gjøres i 3D, noe som sparer kostnader og øker effektiviteten. Vi har lang erfaring med å behandle geografiske data til 3D-modeller av byer, infrastruktur, bygninger, terreng og havbunn.

Mobile mapping og geofysiske tjenester


Field tilbyr varierte mobil mapping og geofysiske tjenester for både offentlig og privat sektor. Med laserskannere montert på en bil kan vi få millioner av punkt per sekund. Denne svært detaljerte punktskyen brukes til å lage 3D vektormodeller og er et grunnlag for å produsere en TIN-modell for avanserte applikasjoner. Samtidig med skanning kan bilder og video tas opp. Bildene er 360-graders gatebilder som kan nås og brukes i en egen nettbasert visningsløsning, Mapspace. Vi kan også samle informasjon og kartlegge veioverbygning, infrastruktur under bakken, betongkonstruksjoner , grunnvann og berggrunn ved hjelp av forskjellige geofysiske metoder og verktøy.

Landmåling


Landmåling spiller en viktig rolle i planleggings- og gjennomføringsfasen for de fleste infrastruktur- og byggeprosjekter rundt om i verden. Teknikken bestemmer den nøyaktige geografiske tredimensjonale posisjonen til punktene og avstandene og vinklene mellom dem. Landmåling sikrer nøyaktigheten mellom digitale modeller og den fysiske verden.

Flybåren datainnsamling


Field har en historie med luftbåren datafangst som dateres tilbake til 1950-tallet. Vi tilbyr sensortjenester av høy kvalitet som leverer nøyaktige data for digitale produkter og beslutningstaking. Vår unike kompetanse og vår flåte av moderne fly og sensorer kan møte selv de mest utfordrende prosjektkravene.

04

Energi og verktøy

Data og innsikt er nødvendig for å bygge og vedlikeholde en bedre morgendag.

Hos Field gir vi energiselskaper en smartere, grønnere og sikrere måte å overvåke tilstanden til infrastrukturen. På denne måten sikrer vi at millioner av mennesker de betjener alltid vil ha en jevn og pålitelig tilførsel av energi.

Evne

Programvare


Field tilbyr en pakke med programvareprodukter som gir verdi til kunder og samarbeidspartnere over hele verden. Våre skybaserte programvareprodukter hjelper våre kunder med å enkelt få tilgang til og bruke dataene sine. Våre programvareprodukter støtter eksterne datakilder som WMS/WMTS eller lokale vektordata for å gi deg nøyaktige data og verdifulle innsikter.

Rådgivning innen areal og eiendom


Fields eiendomsspesialister leverer matrikkel-, grunnerverv- og byggesakstjenester. Våre kunder er stort sett offentlige etater, kommuner og eiendomsutviklere. Vi har et svært dyktig team som står klare til å hjelpe med land- og eiendomstjenester i Norge.

Kartlegging og modellering


Vi tilbyr et bredt sett av geografiske kart- og datatjenester som by- og korridorkartlegging, fjernmåling baserte skoginventar og lokasjonsbaserte tjenester. Vi lever i en digital verden, hvor digital modell av fysiske eiendeler er standarden. Design, konstruksjon og vedlikehold gjøres i 3D, noe som sparer kostnader og øker effektiviteten. Vi har lang erfaring med å behandle geografiske data til 3D-modeller av byer, infrastruktur, bygninger, terreng og havbunn.

Mobile mapping og geofysiske tjenester


Field tilbyr varierte mobil mapping og geofysiske tjenester for både offentlig og privat sektor. Med laserskannere montert på en bil kan vi få millioner av punkt per sekund. Denne svært detaljerte punktskyen brukes til å lage 3D vektormodeller og er et grunnlag for å produsere en TIN-modell for avanserte applikasjoner. Samtidig med skanning kan bilder og video tas opp. Bildene er 360-graders gatebilder som kan nås og brukes i en egen nettbasert visningsløsning, Mapspace. Vi kan også samle informasjon og kartlegge veioverbygning, infrastruktur under bakken, betongkonstruksjoner , grunnvann og berggrunn ved hjelp av forskjellige geofysiske metoder og verktøy.

Landmåling


Landmåling spiller en viktig rolle i planleggings- og gjennomføringsfasen for de fleste infrastruktur- og byggeprosjekter rundt om i verden. Teknikken bestemmer den nøyaktige geografiske tredimensjonale posisjonen til punktene og avstandene og vinklene mellom dem. Landmåling sikrer nøyaktigheten mellom digitale modeller og den fysiske verden.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.